تاریخ ,فلسفۀتاریخ ,مطالعه

پس از فراغت از مطالعه "دردجاودانگی" انامونو، خواندن دوره‌ای کوتاه از فلسفۀتاریخ را آغاز کرده‌ام. از مطالعۀ برخی تعاریف از انواع فلسفۀتاریخ و علم تاریخ و علم به علم تاریخ ( در زبان استنفورد، جانسون، سروش و مجتهدی و...) رسیده‌ام به موضوعاتی چون ماهیت جامعه و تاریخ و سیر جبری تاریخ، هدف تاریخ، و تعبیرهای علمی، دینی و فلسفی از تاریخ. 

از مطالعه مجدد جلد دوم فلسفۀتاریخ استادمطهری بسیار حظ بردم. موضوعات، اکنون در منظر و مرأی سوالات جدیدتر طعم و بوی خوشی داشت. همچنین مطالعه فلسفه تاریخ ابن‌خلدون پرفسور "محسن مهدی" نیز بسیار آموزنده بود. در این مسیر به "ناصف نصار" برخوردم و چنان شیفته آن شدم که نه گوی و نه پرس. با آنکه تنها ترجمه فارسی او درباره ابن‌خلدون به شدت سخت‌یاب است. 

در کنار این سیر مطالعاتی در جهتی دیگر تلاش می‌کنم درباره سوپژکتیویته دکارتی نوشته‌ام را کامل کنم.    

منبع اصلی مطلب : بازاندیشی
برچسب ها : تاریخ ,فلسفۀتاریخ ,مطالعه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : خواندن 1